Proffnett - Mer fleksibel – spar pengerHussentralfunksjonalitet på mobiltelefonen
Nå som de fleste ansatte i bedrifter har mobiltelefoner, hvorfor ikke gjøre hussentralen mobil? Med ProffNett får mobilbrukere samme funksjonalitet som de tidligere kun har fått via hussentral. Funksjonaliteten for ProffNett er integrert i mobilnettet, og brukerne får samme funksjonalitet uansett hvor de befinner seg. De kan være på sitt kontor, et annet sted i kontorbygningen, ute hos kunder, på byggeplassen, på ferie eller et helt annet sted i landet.


ProffNett:
Én telefon med ett telefonnummer - enklere for alle.

Med ProffNett blir det enklere å få kontakt med bedriftens mobiltelefoner både for kunder og andre som ringer.

Bedriften unngår utgifter til oppgradering av hussentralen - med ProffNett håndteres dette i Telenor Mobils nett.

Ingen flyttekostnader - bedriften slipper kostnader for å flytte telefon med mobilt ProffNett.

Interntakst - samtaler internt mellom mobiltelefonene i et ProffNett behandles som interne samtaler uansett om du bruker internnummer eller fullt 8-sifret nummer."

Innovativ og fremtidsrettet løsning
Hva betyr Proffnett for brukerne?
ProffNett gir brukerne økt fleksibilitet - en mulighet til å styre egen tilgjengelighet. Brukerne kan selv stille inn hvordan innkommende anrop skal behandles når de er opptatt eller ikke tilgjengelig. Dette kan gjøres via Internett, WAP eller på mobiltelefonen.

Privat nummerplan - hver bruker i ProffNett kan få sitt eget internnummer (3-7 siffer).

Sett over - samtaler kan enkelt settes videre både internt i ProffNettet og til eksterne kontakter.

Tilbakering ved opptatt - hvis brukeren er opptatt, kan interne innringere aktivere tilbakering. Når brukeren blir ledig blir denne satt i forbindelse med innringeren.

Dobbeltanrop - det ringer på to telefoner samtidig, for eksempel mobiltelefon og fasttelefon. Hvis ingen svarer eller er opptatt, går anropet til MobilSvar.

Konferanse - det kan enkelt settes opp en konferansesamtale med inntil 16 deltakere. Kun den som initierer konferansesamtalen må være innenfor ProffNett.
Tillegstjenester i Proffnett
Bedrifter med ProffNett kan gå helt eller delvis bort fra fasttelefoner og hussentraler. Løsningen kan kjøpes for hele eller kun for deler av bedriften. Det finnes også tilleggstjenester som bedriften kan abonnere på:

Svargruppe - inntil 7 brukere kan settes opp i en svargruppe med et fellesnummer. Når det ringes inn til fellesnummeret, vil det ringe på alle brukerne i svargruppen. Denne funksjonen er ideell for Helpdesk og serviceenheter i bedriften.

Sentralbordgruppe - flere mobile brukere kan konfigureres i en sentralbordgruppe. Det kan settes opp grupper med inntil 7 brukere i parallell, og inntil 3 slike grupper sekvensielt etter hverandre. Den første som svarer får samtalen.

Konferansenummer - bedriften kan abonnere på egne konferansenummer. Det finnes to typer:

1. Gruppesamtale - hver konferansedeltaker ringer inn til et gruppesamtalenummer til et avtalt tidspunkt og kobles automatisk inn i konferansen

2. Gruppekall - konferanseansvarlig ringer et gruppekallnummer. Alle som er definert i konferanselisten blir automatisk ringt opp og koblet inn i konferansen.